Insamlingsstiftelsen

Svenska "Hope for Children Tanzania" är en insamlingsstiftelse knutet till ett 90-konto som har som uppgift att samla in medel för att stödja den Tanzaniska organisationen som är självständig.

Säte för insamlingsstiftelsen: Lidköping