Hope for children är en hjälporganisation som har sin verksamhet i Arusha.
Vi arbetar preventivt mot gatubarn med ex skolhjälp samt inkomstgenererande aktiviteter främst för kvinnor.
Vi arbetar även med byutveckling i form av miljökurser.
En stor del av arbetet kretsar kring det familjehem som drivs och tillhandahålls av Hope For Children.

loading...

Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll