Hope for children är en hjälporganisation som har sitt verksamhet i Arusha.
Vi arbetar preventivt mot gatubarn med ex skolhjälp samt inkomstgenererande aktiviteter främst för kvinnor.
Vi arbetar även med byutveckling i form av miljökurser.
En stor del av arbetet kretsar kring det familjehem som drivs och tillhandahålls av Hope For Children.

loading...

Verksamheten är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll