logo main menu

Home About Services Testimonial Bilder Styrelsen Kontakt Facebook Missionärer på plats Historik Tack

Välkommen till Hope for Children

Vi är en organisation som utgår ifrån i Arusha i Tanzania. Syftet med vår organisation är att motverka utökningen av gatubarn i Arusha-regionen. Det uppnås genom att vi jobbar i mindre men betydelsefull skala. Vi stöttar ett antal föräldralösa barn och bedriver hälso- och miljöprojekt i Maasai-byar.

Om oss

Hope for Children är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att samla in medel till Hope for Childrens verksamhet i Tanzania. Stiftelsen stöttar fattiga och föräldralösa barn med skolgång och eventuell fosterhemsplacering. En del barn får även komma och bo på barnhemmet som vi driver, vissa bor här en kort tid andra längre. Utöver det bedriver vi hälso- och miljöprojekt i Maasai-byar. Där kan vi komma i kontakt med utsatta kvinnor och stötta dem till inkomstgenererande aktiviteter. Vi bedriver även projekt och förmedlar pengar till uppbyggnad eller renovering av skolor. Under torka och svält har vi kunnat vara en utsträckt hand och delat ut mat i de värst drabbade områdena i regionen. Inget av detta hade varit möjligt om det inte vore för våra givare. Stort tack till er!

Nyheter

90-konto

Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania har beviljats 90-konto

Vi finns på Facebook

 

Bilder

Bilder säger mer än tusen ord....

Många vill se bilder av vårt arbete och vi hänvisar till vårt facebook konto där vi kontinuerligt lägger upp bilder på allt möjligt som vi hittar på: Bildbank

Stöd oss

Du kan vara med att hjälpa samt stödja i arbetet för de utsatta barnen i Arusha!
Insamlingsstiftelse: Hope for Children
SEB
Plusgiro: 900429-2
Kontonamn: Hope For Children Tanzania
IBAN Nummber: SE24 5000 0000 0500 3100 2439
BIC: ESSESESS

Vill du ha en bekräftelse på att gåvan kommit fram, kan du skicka ett e-mail med information om när gåvan överfördes och vilket belopp det var.

Missionärer på Plats

Hope for Children grundades 2005 av Marie-Louise och Morgan Andersson. Fram tills maj 2015 är det de som varit på plats i Tanzania och drivit arbetet. Nu har de lämnat över stafettpinnen till oss och vi kommer att vara på plats i Tanzania och förvalta samt utveckla det framgångsrika arbete som påbörjades 2005. Här är en kort beskrivning av oss som driver arbetet på plats idag:

Morgan Petersson

Är utbildad snickare och har jobbat många år som barn- och ungdomsledare i kyrkans verksamhet. Under flera perioder har han varit ute som volontär och hjälparbetare i Brasilien, Pakistan och Tanzania.

Julia Petersson

Är utbildad musiklärare och har jobbat många år i kyrkans verksamhet, framförallt med musik. Under två tidigare perioder har hon varit ute i Tanzania som volontär och MFS (Minor Field Study)-student.

Wilgot Petersson

Liten, 2-årig rackare som älskar kramar, lek och spring.

Styrelsen

Ordförande
Marie-Louise Andersson
Sävare, Jutagården 6
531 91 Vinninga
Mobiltelefon: +46 70 2334698
marie-louise@hopeforchildren.se

Sekreterare
Ruben Alexandersson
Mårdgatan 24
442 42 Kungälv
Mobil: +46703941685
ruben.alexandersson@gmail.com

Ledamot
Agneta Bäckström
Fjärdingsmansvägen 156
19270 Sollentuna
rolf.backstrom@comhem.seBild

Ledamöter
Bengt Bergmanson
Drabantgatan 4
53236 Skara
Mobil: +46706182007
bengt@bergmanson.se

Morgan Andersson
Sävare, Jutagården 6
531 91 Vinninga
info@hopeforchildren.se

Katarina Kjerstensson
Mejselvägen 24
28149 Hässleholm
kinna.kj@gmail.com

Jonas Bengtsson
Österportsgatan 1B
21128 Malmö
Mobil: +46703858193
jonas.b@gmail.com

Kontakt

Det lättaste sättet att få tag i ansvariga för Hope for Children är att skicka ett mail till:

Morgan och Julia Petersson
E-post: petersson@hopeforchildren.se
Telephone: +255 762 913 911 or +255 764 726 672

Det går även bra att skicka försändelser och dylikt via vanlig post till:
Morgan och Julia Petersson
Hope for Children
P.O.Box: 10501
Arusha Tanzania

Kontakter i Sverige:
Marie-Louise Andersson
marie-louise@hopeforchildren.se

Bengt Bergmanson
bengt@bergmanson.se

Historik

Marie-Louise och Morgan Andersson var de som startade arbetet med Hope For Children 2005. De har varit verksamma i landet med olika projekt och andra insatser sedan 1973.

Deras profession är sjuksköterske-barnmorska och tekniker med många strängar på sin lyra. De har arbetat med sjukvård, kvinnoutveckling, trädplantering, byggnationer och allt möjligt däremellan.

Det var under ett arbete med kvinnoutbildning och uppbyggnad av förskolor tillsammans med Baraa församlingen inom FPCT ( Free Pentecostal Churches in Tz.) som arbetet bland utsatta kvinnor och barn kom upp och det skrevs en projektansökan till PMU (Pingst Missionens Utvecklingsarbete) och som fortsätter ännu idag. Projektet hette ”Urban Children at risk in Arusha Region. Detta namn upplevdes som svårt att jobba med lokalt så ett arbetsnamn skrev även i projektansökan och blev Hope For Children. (HFC)

Arbetet vänder sig främst till utsatta kvinnor och barn och som många gånger lämnats ensamma att försörja en stor familj då männen dött eller lämnat dem. Det har varit främst flickor som uppmärksammats då de ofta hamna i prostitution eller som hemhjälp utan att få gå en utbildning.

Det fanns också arbete med utbildning om HIV-Aids samt miljö undervisning och hjälp att lära ut att bygga vattentankar för att ta vara på regnvatten samt dassplattor och vattenreningsfilter. Kvinnor i utsatta lägen fick också en möjlighet till en inkomst genererad aktivitet för att klara sig själva i framtiden.

Detta arbete fortsätter med samma inriktning, fast med olika privata sponsorer.

Vi fortsätter jobba med detta men då hemifrån Sverige med olika sammankomster för att informera om detta viktiga arbete och även en liten butik intill vår bostad där vi säljer till förmån för HFC.

Bild

Marie-Louise o Morgan Andersson
Sävare Jutagården 6
53191 Vinninga
Sweden
e-mail: marie-louise@hopeforchildren.se
+46 510-50908 eller +46 702334698

Samarbetspartner i Tanzania:
Arbetet leds av en nationell styrelse i Tz.och FPCT och deras församlingar i Baraa och Nadosoit. är organiserade som en None Government Organisation.(NGO)

I Sverige är våra samarbetspartner:
Insamlingsstiftelsen Hope For Children
Marie-Louise o Morgan Andersson
Sävare Jutagården 6
53191 Vinninga
Sweden
+46 510-50908 eller +46 702334698

Skara Pingstförsamling
532 37 Skara
+46511 10898

Tack

Vi vill tacka alla företag, organisationer och privatpersoner som stöttar oss i vårt arbete för att göra världen lite bättre!